Agnes Smidt

                                         

 

Weilbachs Kunstnerleksikon III Side 241

Smidt (ved Dåben Schmidt), Agnes. 1874 -1952, Maler. F. 4. Okt. 1874 i Lundsmark,  Hviding Sogn, d. 18. April 1952 i Erritsø, begravet.  i Hviding. Forældre: Gårdejer Claus Moltesen Smidt. og Ellen Marie Petersen, Ugift.

Uddannelse: Elev af Tegne- og Kunstindustri for Kvinder 1893-96 (Lærere: Erik  Henningsen og Valdemar Irminger); 1897-98  N. V. Dorphs Malerskole.

Rejser: 1904 og 08 Finland; 1907 Paris.  

Udstillinger : Charlottenborg. 1902,  04-05; Sønderjysk Udstilling, Charlottenborg 1937; septemberudstilling  1927 (Ribe).

Arbejder: Portræt af Fru Eva Moltesen ;  Portrætter af Faderen Claus Smidt og Moderen Ellen Smidt (begge ca.1907. nu brændt).- af  J. N. H. Skrumsager (omkr. 1912, i Familieeje, kopi på Folkehjemmet, Åbenrå), af  Komponisten Oluf Ring (1919), af Pastor J. L. Jørgensen (1932, Skærbæk Frimenigheds Kirke) og af Overlæge F. Teilmann ( 1942, Gram  Sygehus) ; Selvportræt og Portrætter af den  tyske Skuespiller Paul Mincke og af Apoteker  Toft (1944) (alle 3 Tønder Museum.) ; Portræt af  en ung Mand (Haderslev Museum), af Biskop S. M.  Westergaard (Ribe Domkirke), af Grev O. D. Schack (1935, Tønder Amtshus) ; Landskaber  med sønderjyske Motiver fx Raslebro ved  Rødding (ca.1916); Altertavle i Valgmenighedskirken i Vrå (opført 1900) og i Vester Vedsted Kirke (Den blodsottige Kvinde ) ; Kong  Skjolds Ankomst til Danmark ( 1942, Hviding  Skole).

Agnes Smidt havde kort efter Århundredskiftet en Tid Atelier i København, men vendte efter  nogle Års Forløb tilbage til Sønderjy1land,  hvor hun tog ivrigt del i det nationale Liv  blandt andet  som Oplæser. Hun har dog stadig samtidig dyrket Maleriet, således malede hun et  enkelt År i 1920'erne 22 Portrætter. Som Portrætmaler har hun gjort sin største Indsats,  andre af hendes Billeder fx Kong Skjold (i  Hviding Skole) er præget af hendes nære Tilknytning til den grundtvigske Folkehøjskole.  En Del af hendes Produktion ødelagdes ved  en Brand 1943.

Red.  Elise Konstantin-Hansen i Højskolebladet 23. Dec. 1927;  Thomas Christensen samme sted, 1944, 443-45; Jens W. Klinkby i  Nordslesvigs åndelige Genforening med Danmark, 1948,  74-76.